Burma znak savrsenstva

Zatvoren krug, olicenje samog Boga u nama i oko nas, jer burma i jeste materijalni dokaz vecne ljubavi, nema zakletva pred nama samima, kao i pred drugima